Åter i normal drift

Den tidigare IT-driftstörningen som påverkade Cabonlinesresenärer som bokat taxi, färdtjänst och skolskjuts är nu löst.

Vi beklagar verkligen de besvär IT-driftstörningen inneburit för våra resenärer och samarbetspartners.

Med vänliga hälsningar och tack för ert goda samarbete och tålamod.