Trafikinformation

Skolbilar mellan 07:00-08:00
Kan drabbas av förseningar på grund av hög belastning.