Trafik information

Coronaviruset skapar störningar i skolbilstrafiken.
P g a pågående pandemi med som medfört att efterfråga till stora delar helt eller delvis försvunnit så har anpassningar för hos våra underleverantör måst göras hel enkelt för att finnas kvar när pandemins grepp om världen släpper. Våra anställda precis som övriga uppmanas att stanna hemma om man inte känner sig frisk, det medför att vi drabbas av oplanerbar frånvaro men alltid använder all tillgänglig personal och fordon. Organisationen belastas som hårdast vardagar vid morgonrusning till skolan, detta ihop med stundtals utmanande väder gör att vi riskerar drabbas av förseningar under den timmen.