Trafikinformation

Trafikstörning pga pandemi

Då pågående pandemi har medfört att efterfrågan till stora delar, helt eller delvis, försvunnit har anpassningar hos våra underleverantörer varit nödvändiga för att helt enkelt finnas kvar när pandemins grepp om världen släpper.
Våra anställda, precis som övriga, uppmanas att stanna hemma om de inte känner sig friska. Detta medför att vi drabbas av oplanerbar frånvaro, men vi nyttjar alltid all tillgänglig personal och samtliga fordon.
Organisationen belastas som hårdast vardagar vid morgonrusning till skolan, detta ihop med stundtals utmanande väder gör att vi riskerar drabbas av förseningar under den timmen.

Skolbilar mellan 07:00-08:00
Kan drabbas av förseningar på grund av hög belastning.

Åter i normal drift

Den tidigare IT-driftstörningen som påverkade Cabonlinesresenärer som bokat taxi, färdtjänst och skolskjuts är nu löst. Vi beklagar verkligen de besvär IT-driftstörningen inneburit för våra resenärer

Fortsatta störningar…

Vi upplever fortfarande problem i Umeå-området. Leverantören jobbar på en lösning.

Serverstrul

Under morgonen har servern hos en av våra leverantör legat nere. Detta har medför stora störningar i dirigeringen. Nu är datatrafiken igång igen och vi